Allmänt

Vinterstormarna 2013-2014 fällde stora volymer skog både i norr och söder. Den relativt stora population av granbarkborrar som fanns 2014 hade ett överflöd med stormskadad, ej omhändertagen ved att föröka sig i. Med ett sådant överflöd på lämpligt föryngringsmaterial var det svårare att locka barkborrarna i fällor 2014.

Om behov föreligger avser vi att 2015 ansöka om dispens för försäljning av feromoner.

Faran med granbarkborre uppstår de år population inte har lättillgängliga stormfällen att föröka sig på. Då går barkborren i stället på levande träd och kan förorsaka mycket stora skador. I detta läge är bekämpning med feromon och fällor lämpligt.

Åttatandad granbarkborre8-tandad granbarkborre

Den har en kroppslängd på 4,5 till 5,5 millimeter, färgen är mörkbrun och på varje täckvinges bakre del finns en urgröpning som kantas av fyra så kallade ”tänder”.

 

Sextandad granbarkborre6-tandad granbarkborre

Utseendet är ungefär detsamma som på den åttatandade men på täckvingarna finns det bara sex ”tänder” totalt.

Våra Motmedel

Fönsterfällan. Vår fälla är enkel att montera (3 delar), har stor fångstyta och tål att stå ute flera år.

Feromondispenser. Vi har feromon för: Granbarkborre (Ips Typographus), Randig vedborre (Trypodendron Lineatum) och Märgborre (Tomicus).

feromon3typosan

 

 

 

 

Verkan

Fermondispensern fästes med tråd inne i fällan och utsöndrar ett doftämne som oemotståndligen attraherar borrarna. Dessa söker sig sedan in i fällan vilken de på grund av konstruktionens utforming och deras begränsade flygförmåga inte kan ta sig ut ifrån. Borrarna samlas i fällans nederdel.

Man kan sedan gå ut och vittja sina fällor och direkt se hur mkt granbarkborrar man fångat.

Externa länkar / Mer läsning

Skogsstyrelsen – Granbarkborre