HaTe2 planta
Det svarta pigmentet gör det lätt att se vilka plantor som behandlats med HaTe2.

Allmänt

HaTe2 är en relativt ny produkt på den svenska marknaden. HaTe2 har i omfattande tester visat på bästa resultatet både här hemma och i utlandet. HaTe2 kan som enda produkt på marknaden sprutas i blöt väderlek. Produkten är inte vattenlöslig vilket gör den unik. Senare års regniga höstar / vintrar har snabbt gjort produkten populär. HaTe2 är ett lågdospreparat, endast 1-2 ml per planta. Medlets svarta pigment gör det lätt att se vilka plantor som behandlats. Viltet undviker behandlade plantor dels genom att plantorna färgas svarta och dels genom att medlet ger en seg hinna som viltet undviker.

Användning

Dos: 1-2 ml per planta. Medlet sprutas med rygg- eller handspruta. Lämpligt munstycke är ett med 1 mm spaltbredd, till exempel Hardi 4665-10. Se till att så mycket som möjligt av medlet hamnar på topskottet,

Rekomenderad behandlingstidspunkt: Slutet på Oktober-December. OBS! Behandla endast friska, oskadade, förvedade och invintrade plantor.

Förpackning:  5 L dunk räcker till 2’500 – 5’000 plantor.HaTe _NY