Fönsterfälla 

feromon_falla
Monterad fönsterfälla

Enkel fälla i plast, konstruerad så att insekter lätt kan ta sig in i den för att sedan trilla ned i fångstkammaren. Varifrån de inte kan komma ut. Denna del av fällan är lätt att plocka bort och tömma.

Fällan apteras med en feromon dispenser som agerar lockbete för skalbaggarna.

Feromoner

Det finns fler olika typer av feromoner, vilken du skall använda beror på vilken typ av granbarkborre du har problem med.

Typosan:

Används för den större 8 tandade granbarkborren(Ips typographus).

Chalcosan:

Används för mindre sextandade granbarkborren(Pityogenes chalcographus).