Beställ feromon och fällor i god tid. Efterfrågan är stor i Centraleuropa och tillgången på feromon och fällor är begränsad.

Allmänt

En inventering i slutet av november 2018 visade att minst 2,5 miljoner kubikmeter skog drabbats av granbarkborren. Det är med god marginal det största angrepp som mätts upp i en inventering.

Men detta är bara början. Skogsstyrelsen har gjort beräkningar över hur stora angreppen kan bli till våren beroende på vilka förebyggande insatser som sätts in och hur vädret blir. Vid gynnsamma förhållanden, med en kall och blöt sommar, kommer ytterligare cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog ändå att angripas. Blir sommaren varm och torr, kan det röra sig om 12,5 miljoner kubikmeter. Med dagens virkespriser motsvarar det ett virkesvärde på över sex miljarder kronor. I Centraleuropa angreps 2018 ca 50 miljoner m3sk, det är alltså inte bara ett svenskt problem.

Håll nära uppsikt på Din skog. Huvudregeln vid bekämpning är att upparbeta och ta bort angripna träd. Barkborrar som övervintrat i marken och i träden kan bekämpas innan de angriper levande skog genom att använda feromonfällor, fångstvirke, etc.

Bekämpning

Huvudregeln vid bekämpning är att upparbeta och ta bort angripna träd.

Det enda sättet att bekämpa svärmande barkborrar är att locka barkborrarna med feromon till:

  • Fällor
  • Fångstvirke
  • Levande träd som ända ska avverkas och köras ut före nästa svärmning
  • Insekticidbehandlade nät

Monitering

Det enda sättet att ha koll på barkborren är att fånga dem i en fälla. Man får koll på när svärmning sker, intensitet etc.

Åttatandad granbarkborre8-tandad granbarkborre

Ips Typographus. Större 8-tandad granbarkborre. Denna är vanligast och farligast. Angriper äldre skog. Den har en kroppslängd på 4,5 till 5,5 millimeter, färgen är mörkbrun och på varje täckvinges bakre del finns en urgröpning som kantas av fyra så kallade ”tänder”.

Känns igen på fiskbensmönstrade larvgångar i barken.

Sextandad granbarkborre6-tandad granbarkborre

Pityogenes Chalcographus. Mindre 6-tandad granbarkborre. Mindre vanlig. Angriper ofta ungskog. Utseendet är ungefär detsamma som på den åttatandade men på täckvingarna finns det bara sex ”tänder” totalt.

Känns igen på  mindre, ofta stjärnformade oregelbundna larvgångar.

Våra Motmedel

Fönsterfällan. Vår fälla är enkel att montera (3 delar), har stor fångstyta och tål att stå ute flera år.

feromon3

Feromondispenser. Vi har feromon för 8-tandad granbarkborre (Ips Typographus) och 6-tandad granbarkborre (Pityogenes Chalcographus). typosan

Verkan

Fermondispensern fästes med tråd inne i fällan och utsöndrar ett doftämne som oemotståndligen attraherar borrarna. Dessa söker sig sedan in i fällan vilken de på grund av konstruktionens utforming och deras begränsade flygförmåga inte kan ta sig ut ifrån. Borrarna samlas i fällans nederdel.

Man kan sedan gå ut och vittja sina fällor och direkt se hur mkt granbarkborrar man fångat.

Externa länkar / Mer läsning

Skogsstyrelsen – Granbarkborre