2019-01-01 Granbarkborre
Efter den varma sommaren 2018 med två svärmningar och uppförökning av populationen granbarkborrar har vi fått se stora angrepp i år. Vi riskerar nu mycket stora ökande angrepp på stående skog nästa sommar, speciellt om det inte då finns vindfällen att tillgå för borrarna.

Håll nära uppsikt på Din skog. Enda sättet att fånga borrarna innan de angriper levande skog är att använda feromonfällor.

2018-08-24 Sommarhettan
Den rekordvarma torra och varma sommaren har gått hårt åt skogsplantorna. Variationen är dock stor. På mark med god bördighet har plantorna klarat sig överraskande bra, nästan ingen avgång alls. På sämre mark däremot har avgången varierat från totalskada till måttlig skada. Markens bördighet, plantvitalitet och planthantering är viktiga faktorer för överlevnaden under torrår.

2018-01-01 HaTe2
HaTe 2 är det medel som visat på bäst viltskyddseffekt i Lantbruksuniversitetets två senaste viltskyddstester 2016/17 och 2012/13.

2017-05-15 SkogsElmia

Precis som sist kommer vi finnas på plats på årets största skogs-event. Besök oss gärna i monter 593 på småskogsslingan. Som alltid är vi spända på att få höra era historier om hur säsongen har gått och vad som rör sig i era skogar. Kanske finns det något som vi kan hjälpa er med?

Skogsvänner, vi ses på Elmia Wood!

2015-03-03 SkogsElmia 

Vi kommer som vanligt finnas på SkogsElmia (4:e – 6:e Juni) i samma monter som vi brukar(nummer 593 på småskogsslingan). Kom och besök oss och diskutera skogsföryngring och plantskydd. Vi svarar gärna på frågor och tar del av ERA funderingar.

2015-02-23 Granbarkborre 2015

På grund av de stormar som härjat 2014 så bedöms 2015 bli ett år med stora barkborrepopulationerVi på Plantskydd AB rekommenderar dig i utsatta regioner att vara väl förberedd på den kommande säsongen.