För att underlätta för er markägare att bekämpa granbarkborren genomför vi under en begränsad tid denna kampanj.


Plantskydd AB utvecklar och marknadsför viltskyddsprodukter till skogsbruket. Våra mest kända produkter är viltskyddsmedlen Gyllebo Plantskydd, dessa produkter är rena naturprodukter baserade på blodmjöl. Vi säljer även feromoner och insektsfällor för bekämpning av granbarkborre med flera insekter.

Vi har drivit vårt familjeföretag i 25 år och våra produkter är registrerade och används i ett flertal länder i Europa, USA och Kanada. Produkternas miljöprofil och effektivitet har möjliggjort dessa exportframgångar.

Vi har som mål att vara ett kundnära företag med hög servicegrad. Vi ska därutöver utveckla nya produkter baserade på miljövänliga och naturnära substanser. Blodmjöl är en av naturens mest effektiva substanser för att avskräcka vilt, det är därför vi har valt att jobba med det.

//Anders Svensson