Granbarkborre

Allmänt

Skadorna av granbarkborre är fortsatt ett allvarligt hot mot svenskt skogsbruk. Aktiva åtgärder är nödvändiga för att minska skadorna. Granbarkborren dödar årligen 5-10 miljoner kubikmeter skog(2020, 2021 pch 2022).  Den sammanlagda volymen de senaste tre åren är större än alla angrepp tillsammans sedan drygt 50 år tillbaka, enligt Skogsstyrelsen. 

I Centraleuropa är problemen mycket större än i Sverige. På vissa håll ifrågasätts det om man överhuvudtaget ska odla gran i nuvarande klimat med torka, stormar etc.

Hur motverkar vi bäst granbarkborren?

Enda sättet att skydda sig från granbarkborren är att få ut den ur skogen. Detta görs lättast genom:

  1. Förebyggande/övervakaning av skog, där man med hjälp av feromon lockar de svärmande insekterna till fällor och fångstvirke innan de angriper träden.
  2. Sök upp och upparbeta angripen skog.

Vår syn är att alla till buds stående medel måste användas för att minska barkborrens härjningar.
Sök och plock metoden är självklar att använda eftersom man räddar virkesvärde samtidigt som man för ut barkborrarna. 
Feromoner är också nödvändigt för underlätta sökandet så mycket som möjligt.

Övervakning med fällor

Fällor utmed hyggeskanter ger en tydlig indikation på var angreppen sker och i vilken omfattning. Användning av fällor sparar även in mycket tid i övervakningen av skogen.
Riklig fångst är ett tydligt tecken på omfattande angrepp på den platsen och då bör man göra en noggrannare besiktning av skogen.
Varje granbarkborre som fångas angriper inte träden och den kommer heller inte föröka sig.

Åttatandad Granbarkborre

Ips Typographus: Större 8-tandad granbarkborre.
Denna är vanligast och farligast. Angriper äldre skog. Den har en kroppslängd på 4,5 till 5,5 millimeter, färgen är mörkbrun och på varje täckvinges bakre del finns en urgröpning som kantas av fyra så kallade ”tänder”.

Känns igen på fiskbensmönstrade larvgångar i barken.

Sextandad barkborre

Pityogenes Chalcographus: Mindre 6-tandad barkborre.
Mindre vanlig. Angriper ofta ungskog. Utseendet är ungefär detsamma som på den åttatandade men på täckvingarna finns det bara sex ”tänder” totalt.

Känns igen på  mindre, ofta stjärnformade oregelbundna larvgångar.

Våra Fällor

Fönsterfälla

Enkel fälla i plast, konstruerad så att insekter lätt kan ta sig in i den för att sedan trilla ned i fångstkammaren. Denna del av fällan är lätt att plocka bort och tömma.
Fällan apteras med en feromon-dispenser som fungerar som lockbete för skalbaggarna.

Skorstensfälla

Ny för 2021. Denna fälla har bara en fästpunkt i marken vilket gör den snabbare att montera. Fångstlådan är genomskinlig för lättare avläsning och om den används med Silvator konserveringsvätska så är fällan underhållsfri. Precis som med fönsterfällan laddas denna med ett feromon i fällans övre del.

Feromoner

Det finns fler olika typer av feromoner, vilken du skall använda beror på vilken typ av barkborre du har problem med.
TYPO-Lab A10, används för den större 8 tandade granbarkborren (Ips typographus).
Chalcosan, används för mindre sextandade barkborren (Pityogenes chalcographus).

Instruktion

Fermonampullen fästes med tråd inne i fällan och utsöndrar ett doftämne som oemotståndligen attraherar borrarna. Dessa söker sig sedan in i fällan vilken de på grund av konstruktionens utforming och deras begränsade flygförmåga inte kan ta sig ut ifrån. Borrarna samlas i fällans nederdel.
Man kan sedan gå ut och vittja sina fällor och direkt se hur mycket barkborrar man fångat.

Externa länkar / Mer läsning

Skogsstyrelsen – Barkborre
Skogsstyrelsen – Stoppa Borrarna
Södra – Granbarkborre
Naturvårdsverket – Granbarkborre