Granbarkborre

Allmänt

Granbarkborren orsakade 2019 skador på närmare 7 miljoner kubikmeter skog, enligt Skogsstyrelsen, i södra och mellersta Sverige, motsvarande ett värde på 3 miljarder kronor. Det innebär nästan dubbelt så omfattande angrepp som rekordåret 2018. Angreppen ökade 2019 jämfört med 2018 i stort sett i alla län i Götaland och samtidigt är det tydligt att problematiken har spridit sig norrut och nu omfattar stora delar av Svealand.

Skogsstyrelsen menar att situationen är fortsatt ett allvarligt hot mot svenskt skogsbruk. Skogsbruket förväntar sig fortsatt stora angrepp 2020. Beroende på vädret förväntas skador 2020 i nivå med 2019. Angreppen 2019 var de största insektsangrepp i modern tid i svenskt skogsbruk. Regeringen tar faran med granbarkborre på stort allvar och har i höstbudgeten 2019 avsatt 90 MKR för att bekämpa barkborren med 30 MKR årligen i tre år.

I Centraleuropa är problemen mycket större än i Sverige. Tysk och tjeckisk expertis uppmanar sina svenska kollegor att ta nuvarande situation på allvar och vidta åtgärder för att bekämpa barkborren för att undvika den tyska och tjeckiska situationen. I Tjeckien bedöms 50 miljoner skogskubikmeter ha förstörts 2019.
Södra Skogsägarna bedömer läget så allvarligt att man har skickat individuella riskkartor till samtliga medlemmar. Medlemmarna uppmanas med stöd av kartan att gå ut och inventera och agera i riskområdena.

Håll nära uppsikt på Din skog. Huvudregeln vid bekämpning är att upparbeta och ta bort angripna träd. Barkborrar som övervintrat i marken och i träden kan bekämpas innan de angriper levande skog genom att använda feromonfällor, fångstvirke, etc.

Bekämpning

Huvudregeln vid bekämpning är att upparbeta och ta bort angripna träd.
Det enda sättet att bekämpa svärmande barkborrar är att locka barkborrarna med feromon till:

  • Fällor
  • Fångstvirke
  • Levande träd som ända ska avverkas och köras ut före nästa svärmning

Monitering

Det enda sättet att ha noggrann koll på hur mycket barkborren man har i sin skog är att fånga dem i en fälla och därefter göra en mängduppskattning. Fångar du rikliga mängder i dina fällor så är det sannolikt att du har angrepp i omkringliggande träd.

Åttatandad Granbarkborre

Ips Typographus: Större 8-tandad granbarkborre.
Denna är vanligast och farligast. Angriper äldre skog. Den har en kroppslängd på 4,5 till 5,5 millimeter, färgen är mörkbrun och på varje täckvinges bakre del finns en urgröpning som kantas av fyra så kallade ”tänder”.

Känns igen på fiskbensmönstrade larvgångar i barken.

Sextandad barkborre

Pityogenes Chalcographus: Mindre 6-tandad barkborre.
Mindre vanlig. Angriper ofta ungskog. Utseendet är ungefär detsamma som på den åttatandade men på täckvingarna finns det bara sex ”tänder” totalt.

Känns igen på  mindre, ofta stjärnformade oregelbundna larvgångar.

Våra Motmedel

Fönsterfälla

Enkel fälla i plast, konstruerad så att insekter lätt kan ta sig in i den för att sedan trilla ned i fångstkammaren. Denna del av fällan är lätt att plocka bort och tömma.
Fällan apteras med en feromon-dispenser som agerar lockbete för skalbaggarna.

Skorstensfälla

Ny fälla för 2021. Denna fälla har bara en fästpunkt i marken vilket gör den snabbare att rigga. Fångstlådan är genomskinlig för lättare avläsning och om den används med Silvator konserveringsvätska så är fällan underhållsfri. Precis som med fönsterfällan laddas denna med ett feromon i fällans övre del.

Feromoner

Det finns fler olika typer av feromoner, vilken du skall använda beror på vilken typ av barkborre du har problem med.
Typosan, används för den större 8 tandade granbarkborren (Ips typographus).
TYPO-Lab A10, används för den större 8 tandade granbarkborren (Ips typographus).
Chalcosan, används för mindre sextandade barkborren (Pityogenes chalcographus).

Instruktion

Fermondispensern fästes med tråd inne i fällan och utsöndrar ett doftämne som oemotståndligen attraherar borrarna. Dessa söker sig sedan in i fällan vilken de på grund av konstruktionens utforming och deras begränsade flygförmåga inte kan ta sig ut ifrån. Borrarna samlas i fällans nederdel.
Man kan sedan gå ut och vittja sina fällor och direkt se hur mycket barkborrar man fångat.

Externa länkar / Mer läsning

Skogsstyrelsen – Barkborre
Skogsstyrelsen – Stoppa Borrarna
Södra – Granbarkborre
Naturvårdsverket – Granbarkborre