Viltskydd

Effekt av viltskyddsbehandling

Viltbehandling ger enligt försök och praktisk erfarenhet 90-95 % skyddseffekt. Vid mycket hårt vilttryck och på enstaka lokaler kan effekten bli lägre. Som regel är det lönsamt att viltbehandla redan vi så låga betningstal som var femte planta.
Vi rekommenderar att man regelmässigt behandlar alla nysatta plantor åtminstone det första året på lokaler med normalt vilttryck. Notera att även vid lågt viltryck kan enstaka individer ge stora betningsskador.

Alla våra produkter uppfyller kraven för FSC och PEFC-ceritfiering.

Plantskydd – ”Blodmjölet”

Gyllebo Plantskydd har funnits på marknden i drygt 30 år. Produkten är en ren naturprodukt som säljs i ett tiotal länder. Mer än 250 miljoner plantor har under årens lopp behandlats runt om i världen. Produkten har ett enkelt och biologiskt verkningssätt: Djuren skyr doften av blod. Medlet kan används på alla plantor året om.

Användning

Dos pulver: 1-2 gr Pulver per planta. Pulvret löses i vatten (1kg i 5l vatten) och sprutas med rygg- eller handspruta. Vid sprutning med pulverlösning rekommenderas ett något större munstycke med 1.0-1.4 mm spaltbredd. Medlet kan även strös torrt på fuktig planta.

Dos flytande: 3-4 ml Flytande per planta och munstycke med 0.6-1.0 mm spaltbredd.
Exempelvis TeeJet 6501, TeeJet 40015 eller Hardi 4665-10. För att nå bästa resultat ska sprutning ske i torr väderlek så att medlet torkar in i plantan.

Rekommenderad behandlingstidspunkt: September till December
Rengöring: Produkten är vattenlöslig och rengöring sker med varmt eller kallt vatten.
Förpackning & Åtgång:
10kg pulver räcker till cirka 5.000 plantor.
5 liter Flytande räcker till cirka 1.250-1400 plantor.
10 liter Flytande räcker till cirka 2.500-2.800 plantor.

HaTe2

HaTe2 är en relativt ny produkt på den svenska marknaden. HaTe2 har i omfattande tester visat på bästa resultatet både här hemma och i utlandet. HaTe2 kan som enda produkt på marknaden sprutas i blöt väderlek. Produkten är inte vattenlöslig vilket gör den unik. Senare års regniga höstar / vintrar har snabbt gjort produkten populär. HaTe2 är ett lågdospreparat, endast 1-2 ml per planta. Medlets svarta pigment gör det lätt att se vilka plantor som behandlats. Viltet undviker behandlade plantor dels genom att plantorna färgas svarta och dels genom att medlet ger en seg hinna som viltet undviker.

Vad säger forskningen?

Under 2020 genomförde Elias Tallgren och Henrik Andersson (i sammarbete med Södra) ett test av 3 populära viltskyddsprodukter. HaTe2 visade sig även denna gång vara ett utmärkt medel för viltavskräckning, både när det gäller gran och tall. Framförallt visade studien att viltskyddsmedel är ett bra verktyg för att minska betesskador på plantor.
Direkt länk till undersökningen på SLU: Viltskyddstest

HaTe2 är anmärkningsvärt effektiv mot älg på tallplantor.

Användning

Dos: 1-2 ml per planta, doseringen kan underlättas av munstycken med liten spaltbredd, exv. TeeJet 6501. Medlet sprutas med rygg- eller handspruta.
Spruta på plantans topp snett uppifrån. Håll munstycket ca 10 cm från plantans topp.

Rekomenderad behandlingstidspunkt: Behandla endast friska, oskadade in-vintrade plantor.
Plantorna ska vara i vintervila vid behandling. Tidpunkt för invintring varierar beroende på trädslag, geografiskt läge mm.
Behandling kan ske från slutet av oktober fram till februari. Den lokala plantskolan har ofta god koll på tid för invintring.

Rengöring: Rengöring av utrustning görs så snart behandlingssäsongen är avslutad. Man behöver alltså inte rengöra utrustningen från dag till dag. Det man bör göra från dag till dag är att torka munstycke rent samt eventuellt lägga munstycket i en liten kopp t-röd.

Förpackning: 5 L dunk räcker till 2.500 – 5.000 plantor.

Film med exempel på typiska viltskador. Filmen är producerad av Skogsstyrelsen.
https://www.youtube.com/watch?v=c7LEsGCd9tU&ab_channel=Skogsstyrelsen