HaTe2

Förpackning: 5 liter

1.250 kr

HaTe2 är:

  • Det enda viltavskräckningsmedlet som kan sprutas i blöt väderlek. Senare års regniga höstar / vintrar har snabbt gjort produkten populär.
  • Synnerligen effektiv på tall mot älg.
  • Har i omfattande tester visat på bästa resultatet både här hemma och i utlandet.
  • Lätt att se på plantor som behandlats.
    Viltet undviker behandlade plantor dels genom att plantorna färgas svarta och dels genom att medlet ger en seg hinna som viltet undviker.
Artikelnr: 1714 Kategori: Etikett:

Beskrivning

Dos: 1-2 ml per planta. Medlet sprutas med rygg- eller handspruta. Lämpligt munstycke är ett med 1 mm spaltbredd, till exempel Hardi 4665-10. Se till att så mycket som möjligt av medlet hamnar på topskottet,

Rekommenderad behandlingstidspunkt: Slutet på Oktober-December.

Viktigt: HaT2 är baserad på en alkohol, det är alltså av stor vikt att behandling av plantor enbart sker när plantan är invintrad och vital. Sker behandling i förtid eller på (av torka, skada eller sjukdom) försvagade  plantor kan tillväxten hämnas.

Förpackning:  5 L dunk räcker till 2’500 – 5’000 plantor.