Feromon, 6-tandad granbarkborre Chalcosan 2-pack

Antal: 2 st

240 kr

Feromon för 6-tandad granbarkborre.
2 Ampuller per förpackning.
Verksam i minst 14v.

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Chalcosan är en ampull med feromon som används för att locka svärmande 6-tandad granbarkborre till fällor och fångstvirke.

Exempel på platser där risken för angrepp av granbarkborre föreligger är t ex:
• Solbelysta hyggeskanter eller på nyligen hårt gallrade bestånd i utsatta lägen.
• På lokaler där man sedan tidigare känner till att det finns granbarkborrar.
• Vanligt tecken på 6 tandad granbarkborre är att angreppen sitter i toppen.

Chalcosan feromon ampull reglerar själv utsöndring av lockämnet. Ampullen är svagt genomskinlig och så länge det finns vätska i ampullen är den verksam.
Verkningstiden är minst 14v. Du kan lätt kontrollera om de finns feromon kvar i ampullen genom att hålla ampullen mot en ljukälla, finns det vätska kvar är ampullen verksam.
För bästa effekt bör ampullen bytas ut eller kompletteras med en ny ampull inför en andra svärming.

Förpackningen innehåller 2st ampuller med feromonet Chalcosan.
Feromonet ska förvaras kylt i kylskåp eller frys.

Handskar rekommenderas vid hantering av produkten.