Barkborreferomon TYPO-Lab A10

2-pack

250 kr

Dispensen för bekämpning med feromoner 2021 har löpt ut. Vi kommer ansöka om ny dispens för säsongen 2022.

Feromon för 8-tandad granbarkborre.
2 Ampuller per förpackning.
Verksam i minst 12v.

Kategori: Tagg:

Beskrivning

TYPO-Lab A10 är en ampull med feromoner som används för att locka svärmande 8-tandad granbarkborre till fällor och fångstvirke.

Exempel på platser där risken för angrepp av granbarkborre föreligger är t ex:
• Solbelysta hyggeskanter eller på nyligen hårt gallrade bestånd i utsatta lägen.
• På lokaler där man sedan tidigare känner till att det finns granbarkborrar.
• På områden med stormfälld skog.

TYPO-Lab A10 feromon ampull reglerar själv utsöndring av lockämnet. Ampullen är svagt genomskinlig och så länge det finns
vätska i ampullen är den verksam.
Verkningstiden är 12v, för bästa effekt bör ampullen bytas ut eller kompletteras med en ny ampull inför en andra svärming.

Förpackningen innehåller 2st ampuller med feromonet TYPO-Lab A10.
Feromonet ska förvaras kylt i kylskåp eller frys.