Konserveringsvätska Silvator

Volym: 1L

63 kr

Silvator konserveringsvätska är en spritlösning som fylls på i fångstlådan på fällor för granbarkborre. Vätskan tar minskar tillsynsbehovet av fällan till ett minimum.
Vätskan konserverar fångsten och hindrar den från att börja lukta.
Doften från döda granbarkborrar har en avskräckande effekt och minskar fällans effektivitet.

Vätskan kan återanvändas.

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Effekt
Vätskan gör att fällan enbart måste tömmas efter hand som fångstlådan fylls med fångst. Den konserverar döda skalbaggar och motverkar dofter från dem. Dessa dofter skulle annars varna kommande granbarkborrar från att närma sig fällan.
Använder du inte Silvator konserveringsvätska bör du tömma fällen någon gång i veckan, med Silvator behöver du bara se till att fällan inte överfylls med fångst.

Användning
1. Fyll fångstlådan till 700ml med Silvator konserveringsvätska.
2. Kontrollera att fällan står vertikalt så inget regnvatten kan rinna ned i fångstlådan och späda ut konserveringsvätskan.
Vid tömmning, slå fångst plus konserveringsvätska genom en sil ned i valfritt kärl. Normalt om vätska inte är för nedsmutsad eller utspädd av regnvatten kan den återanvändas. För bästa effekt bör fångstlådan fyllas på till ungefär 700ml igen.

Allmänt
Volym: 1 liter
Hållbarhet: minst 2 år i sluten förpackning
Förvaras utom räckhåll för barn.

Notera
Vätskan kan enbart användas med de fångstlådor som följer med ”Skorstensfällan” eller med den som kommer tillsamman med tilläggssatsen på ”Fönsterfällan”.