Skorstensfälla

Förpackning: 5x 1 fällor
inkl. 5 st monteringsstolpar

1.920 kr

Fällan
Skorstensfällan består av 3 delar: låda med fångstslitsar, monteringsstolpe och genomskinlig fångstlåda.

Skorstensfällan:
– Är väderbeständig och självdränerande på regn­vatten.
– Skorstensfällan monteras och sätts upp på mindre än 2 min. Snabbast marknaden.

Förpackningen innehåller:
– 5 Skorstensfällor (inkl. graderad fångstlåda)
– 5 förankringsstolpar i trä

Observera att förpackningen inte innehåller feromoner eller konserveringsvätska. Dessa måste beställas separat.

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Allmänt
Granbarkborren är en av de värsta skadegörarna i svenskt skogsbruk. Under 2021 dödades ungefär 8 miljoner kubikmeter gran, samma mängd som rekordåret 2020.

Symptom på angrepp
Döda granar i solbelysta hyggeskanter och i hårt gallrade bestånd. Liggande träd som har mängder av små högar fint gnagmjöl på stammen. Stående träd som angripits känns igen på att det trillar ner ett fint borrmjöl i barkspringor, på spindelväv mm.

När ska man behandla?
Normalt på våren i maj då dagstemperaturen når 16-18 grader C. Normalt sker en andrasvärmning i mitten till slutet på juli.

Hur kan jag använda feromoner för bekämpning av granbarkborre?
– Fånga i fällor. Häng upp en ampull med feromon i fällan.
– Fångstvirke, fäst ampullen i virket.
– Fäst ampuller på träd som ska föras ut innan nästa svärmning.
– För varje fångad deciliter granbarkborre (c:a 4000 st) sparar man ett träd.

Placering
Fällorna placeras på linje, en och en, med 25-­50 m avstånd från varandra i söder­läge längs skogskanten på det skifte som ska skyddas samt 20 från levande skog. Var noga med att placera fällan vertikalt så regnvatten fritt rinner igenom utan att samlas i fångstlådan.
Det bör finnas fria vindvägar till fällan. Om möjligt röj undan buskar och sly. Är fällans placering vinkelrät mot förhärskande vindriktning kan det ha en positiv inverkan på fångsten. Placering på höjder är att föredra. Ju högre upp jämfört med omgivningen fällan sitter desto närmare granbarkborrens inflygnings rutt kommer den.
Fällan placeras ut under våren och kan sedan lämnas ute året om.

Underhåll
Använder du inte Silvator alkohollösning ska fällan tömmas regelbundet, en fångstlåda med mycket baggar har sämre lock-effekt. Med Silvator töms den efter hand som den fylls med fångst.
Röj bort vegetation som skymmer delar av fällan.
Om du inte använder Silvator i fällorna behöver du kontrollera fällorna var 14:e dag, vid större  angrepp varje vecka.
Efter sista svärmingen bör den genomskinliga behållaren tas in för vinterförvaring. 

Viktigt!
Döda granbarkborrar i fällan har en av­skräckande effekt, töm regelbundet.
Effektiv verkningstid är minst 14 veckor.
Byt ampuller i fällan vid månadsskiftet juni/juli före andra svärmningen.